Sysslar du med brandskyddskontroll?

Är det du som är ansvarig för brandskyddskontroll på er arbetsplats? Då kan det vara bra att ha alla rätta kunskaper samt att fortbilda dig inom det med. Det finns en bra brandskyddskontroll kurs som du kan ta. Det finns en bra grundutbildning, hos Brandexperten. Denna kurs ger dig mer kunskaper inom just brandskyddsarbete. Det är en kurs för de personer som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Det innebär att om du är en brandskyddskontrollant för ditt företag så är det dig denna kurs gäller. Det finns flera bra kurser som har med brandskydd att göra. Ta först en utbildning inom brandskydd så att du har de rätta kunskaperna. Den första kursen ger dig kunskaper om varför det börjar brinna, vad du ska göra och hur du ska agera när en brand bryter ut och hur du förhindrar att en brand uppstår.

Ta en kurs inom brandskyddskontroll

Efter den första kursen kan du då ta en brandskyddskontroll kurs. Denna kursen behandlar bland annat brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Det du får lära dig som har att göra med brandskyddskontroll är att bedöma riskerna för brand och du lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder och annat. Du får även bra kunskaper i hur du kan jobba med checklistor samt att du lär dig jobba med förebyggande brandskydd.

I kursen ingår det även att lära sig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Denna kurs gör att du kan sätta upp ett bra brandskyddsarbete på ert jobb efter. Vill du veta mer om detta, så kan du läsa mer om kursen på Brandexpertens hemsida.

Har du behov av en arbetsmarknadsutbildning?

Är det så att du har behov av att få en arbetsmarknadsutbildning? Hos Montico finns det arbetsmarknadsutbildning distans, så att du kan studera hemma, via din dator. Med en arbetsmarknadsutbildning kan du skaffa dig helt nya kunskaper och kanske lära om till ett helt nytt yrke. Det finns arbetsmarknadsutbildningar som är anpassade så att de möter de behov som finns idag på arbetsmarknaden.

 De samarbetar med Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda dig utbildningar och valideringar av kunskaper. Med en arbetsmarknadsutbildning och Montico kan du få en komplett yrkesutbildning eller validera dina tidigare kunskaper. Du kan även komplettera tidigare utbildningar, eller ta en certifiering eller ett truckkort.

Rätt utbildning för arbetsmarknaden idag

Hos Montico kan du gå en arbetsmarknadsutbildning som gör att du efteråt med all säkerhet kan komma att få jobb. Detta då de anpassar sina utbildningar efter vad som efterfrågas just nu och vad det finns behov av för yrkesgrupper. Om du känner att det är dags att gå vidare i livet och lära dig något nytt, se till att gå en arbetsmarknadsutbildning distans. 

Efter utbildningen kommer du att ha ett yrke som ger dig nya chanser på arbetsmarknaden. Om du är inskriven på arbetsförmedlingen så kan du gå denna kurs. Du kan prata med din handläggare om hur du på bäst sätt söker en arbetsmarknadsutbildning. Det kostar inget att gå denna kurs, utan det ger dig rätt till att få aktivitetsstöd under den tid som du studerar om för att få ett nytt yrke.