Sysslar du med brandskyddskontroll?

Är det du som är ansvarig för brandskyddskontroll på er arbetsplats? Då kan det vara bra att ha alla rätta kunskaper samt att fortbilda dig inom det med. Det finns en bra brandskyddskontroll kurs som du kan ta. Det finns en bra grundutbildning, hos Brandexperten. Denna kurs ger dig mer kunskaper inom just brandskyddsarbete. Det är en kurs för de personer som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Det innebär att om du är en brandskyddskontrollant för ditt företag så är det dig denna kurs gäller. Det finns flera bra kurser som har med brandskydd att göra. Ta först en utbildning inom brandskydd så att du har de rätta kunskaperna. Den första kursen ger dig kunskaper om varför det börjar brinna, vad du ska göra och hur du ska agera när en brand bryter ut och hur du förhindrar att en brand uppstår.

Ta en kurs inom brandskyddskontroll

Efter den första kursen kan du då ta en brandskyddskontroll kurs. Denna kursen behandlar bland annat brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Det du får lära dig som har att göra med brandskyddskontroll är att bedöma riskerna för brand och du lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder och annat. Du får även bra kunskaper i hur du kan jobba med checklistor samt att du lär dig jobba med förebyggande brandskydd.

I kursen ingår det även att lära sig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Denna kurs gör att du kan sätta upp ett bra brandskyddsarbete på ert jobb efter. Vill du veta mer om detta, så kan du läsa mer om kursen på Brandexpertens hemsida.